palvelut

 • Maanrakennus
 • Maansiirto ja – kuljetus
 • Kiviaines myynti
 • Mullan myynti
 • Piha- ja viherrakentaminen
 • Mittauspalvelut
 • Lavettikuljetukset
 • Kunnossapitourakointi

Ammattitaitoinen ja luotettava henkilökunta

Kokonaisvaltaiset palveluratkaisut

Laadukas ja huollettu kalusto

Monipuoliset palvelut

maanrakennus

Infrastruktuurihankkeissa kuten teiden ja kunnallistekniikan rakentamisessa on maarakennuksella on iso rooli.

Myös pientalorakentaja tai salaojaremonttia tekevä, tarvitsee osaavia maarakentajia. Veljekset Ovaskalta saat tilattua maarakennuspalvelut eri kokoisiin projekteihin. Hoidamme luotettavasti niin pientalon kuin suuremmankin työmaan maarakennustyöt ammattitaidolla ja  asianmukaisella kalustolla.

 • Pohjanvahvistustyöt
 • Massanvaihtotyöt ja pilaantuneiden maiden käsittely
 • Pengerrykset ja tukimuurit
 • Pohjaveden suojausrakenteet
 • Rakennusten ja teollisuuskiinteistöjen pohjatyöt
 • Kunnallistekniikan saneeraukset ja uudiskohteet
 • Salaoja- ja sadevesiremontit
 • Tie- ja katurakentaminen

Maansiirto ja -kuljetus

Maansiirtokuljetukset vaativat kalustolta paljon. Kuljetusten suunnittelussa oikeanlaisten konekokojen valinta sekä kuljetuskaluston oikea mitoittaminen säästävät projektikustannuksia sekä helpottavat tonteille ja työmaa-alueille pääsemistä.

Kuljetamme niin maamassoja, kiviainesta kuin multaakin.

 • Vaihdettavat maamassat
 • Kiviaineskuljetukset
 • Multakuljetukset
 • Maa-aineskuljetukset

Kiviainesmyynti

Oikeilla kiviainesvalinnoilla sekä maaperän oikeaoppisella rakentamisella ja tiivistämisellä varmistetaan rakennuspohjan kantavuus vastaamaan rakenteiden kuormitusta.

 • Kalliotuhka 0-3 mm
 • Kalliotuhka 0-8 mm
 • Kalliomurske 0-16 mm
 • Kalliomurske 0-32 mm
 • Kalliomurske 0-56 mm
 • Kalliomurske 0-100 mm
 • Louheet
 • Hiekoitussepeli 3-8 mm
 • Kalliosepeli 8-16 mm
 • Kalliosepeli 8-32 mm
 • Kalliosepeli 16-32 mm
 • Seulotut hiekat
 • Penkkasora

 

Mullan myynti

Myymme myös multaa. Tarvisetko istutus- tai nurmikkomultaa, vai molempia!

Meiltä saat kokonaisvaltaiset piharakennuspalvelut tarpeiden kartoituksesta suunnitteluun, rakentamiseen sekä toteutukseen. 

 • Istutusmullat
 • Nurmikkomullat

Piha- ja viherrakentaminen

Piha- ja viherrakentamisen perusta on tontti, ja sen suomat mahdollisuudet, rajoitteet ja olosuhteet. Tarjoamme kokonaisvaltaista ratkaisua piha- ja viherrakentamiseen.

 • Kivetykset, laatoitukset
 •  Maanperän laaduntutkimus
 •  Istutusalueiden pohjatyöt
 •  Pengerrykset ja tukirakenteet
 •  Korkoerot
 •  Asfaltoinnit
 •  Piha-alueen kokonaisratkaisut

Mittauspalvelut

Tontin ja rakennusten mallinnokset, mittaukset ja merkitsemiset.

 • Takymetrimittaukset
 • GPS-mittaukset
 • Rakennusmittaukset
 • 3D- mallinnukset
 • Kantavuusmittaukset levykuormituslaitteella

Lavettikuljetukset

Kun tulee tarvetta siirtää raskasta tai hankalanmallista kalustoa paikasta toiseen niin meidän kauttamme saat myös lavettikuljetukset.

 • Lavettikuljetukset

Kunnossapito­urakointi

Hoidamme kiinteistöjen tie- ja katualueiden kunnossapidon kokonaisvaltaisesti.

Suoritamme myös kiinteistön piha-alueiden muita puhtaanapitotöitä.

 • Lumen auraus
 • Hiekoitus
 • Piha- ja kulkualueiden puhtaanapito
 • Lumen siirto
 • Lumenajo
 • Polanteiden poisto
 • Keväällä hiekoituksen poisto
 • Kattolumityöt
 • Käsilumityöt

ota yhteyttä

Ota yhteyttä tai kysy tarjousta alla olevalla lomakkeella

Soita

044 215 2829

Veljekset Ovaska Oy / toimisto

Mäntysuonkatu 11, 53550 Lappeenranta

Avoinna

Ma - Pe klo 8.00 - 16.00

Sähköposti

ville.ovaska@veljeksetovaska.fi